:: Regulamin Witch, please
Artykuł dodany przez: Raven Cane (2019-01-10 22:27:54)

<table width="600"><tr><tbody> <div class="uczi"><center><font color="#336600" size="8">REGULAMIN</font></div><br> <div class="panelbloki"><li>Czas na nadesłanie artykułów to <b><font color="#336600">9 dni</b></font>.</li><br/></div> <div class="panelbloki"><li>Artykuły wysyłamy <b>TYLKO i WYŁĄCZNIE</b> na maila redakcji - <b><font color="#336600">witchplease.gazetka@gmail.com</b></font>. Redaktorzy naczelni nie będą uznawać artykułów wysyłanych na czatowy priv.</li></div> <div class="panelbloki"><li>Każdemu redaktorowi przysługuje wynagrodzenie - <b><font color="#336600">1 dragot</b></font>. Dostaje je, gdy zostaje wpisany na listę redaktorów.</li></div> <div class="panelbloki"><li>Redaktorzy naczelni mogą nagradzać redaktorów bonusem w postaci dragotów - <b><font color="#336600">od 2 do 5</b></font>. Zaznaczone to będzie w podsumowaniu. O wysokości wynagrodzenia decyduje Redaktor Naczelny. Wynagrodzenie zależy od rodzaju artykułu, włożonej pracy oraz liczby osób, które pracowały nad danym artykułem.</li></div> <div class="panelbloki"><li>W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków, redaktorzy naczelni upoważnieni są do odsunięcia danej osoby ze stanowiska, tym samym zabierając mu przywilej dodatkowych dragotów.</li></div> <div class="panelbloki"><li>Redaktorzy naczelni zastrzegają sobie prawo do cofnięcia artykułu lub całkowitej rezygnacji z danej serii jeżeli ta nie będzie spełniała wymogów estetycznych czy merytorycznych.</li></div> <div class="panelbloki"><li>Lista redaktorów będzie dostępna w każdym numerze gazetki oraz w podsumowaniu redaktorów.</li></div> <div class="panelbloki"><li>Punkty za udział w rozrywce, będą przyznawane na koniec roku szkolnego. </li></div> </td></tr></table>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=51