:: Jak walczyć?
Artykuł dodany przez: Amaretta Tinney (2018-11-19 18:44:05)

<center> <img src="uploads/Reny/kp/regulaminpojedynkow.png"><Br> <div class="panelbloki"> <ol> <li> Do pojedynku staje zawsze dwójka zawodników. </li> <li> Zawodnikiem może być każda osoba pełniąca określoną funkcję w Salem - uczeń, nauczyciel, pracownik, członek Rady Szkoły.</li> <li> Uczestnicy używają wyłącznie zaklęć podanych w <a href="infopage.php?id=4"><b><font color="#e4624f">Spisie Zaklęć</font></b></a>.</li> <li> Zaklęcia używane w pojedynku musza być pisane wielkimi literami - zarówno zaklęcia atakujące jak i obronne.</li> <li> Zaklęcia wprowadzone do autozamiany (ICeQ) nie mogą zawierać polskich znaków, ponieważ nie będą wyświetlały się poprawnie.</li> <li> Pojedynki mogą być rozgrywane wyłącznie z udziałem <b><font color="#e4624f">Sędziego</font></b>, który ma upoważnienia od <b><font color="#e4624f">opiekuna Klubu Pojedynków</font></b> lub <b><font color="#e4624f">Rady Szkoły.</font></b></li> <li> Kwestie sporne związane z pojedynkiem rozwiązuje Sędzia, który go sędziował. W przypadku dalszych wątpliwości sprawa powinna zostać przekazana do opiekuna Klubu Pojedynków, do którego należy ostateczna decyzja.</li> <li> W przypadku, gdy zawodnik nie zgadza się z decyzją <b><font color="#e4624f">Sędziego</font></b>, może prosić o wyjaśnienie sytuacji. Sędzia może wyjaśnić dlaczego tak rozstrzygnął pojedynek. W najtrudniejszych przypadkach zawodnik powinien zgłosić sprawę do opiekuna Klubu Pojedynków. W przypadku, gdy zawodnik mimo ostatecznej decyzji dalej usilnie stara się wywalczyć punkty, wprowadza zamęt, doprowadza do kłótni lub niepotrzebnej dyskusji, a nawet obraża Sędziego lub uczestników, może zostać zdyskwalifikowany lub pozbawiony zdobytych punktów.</li> <li> Za każdy pojedynek uczestnicy zdobywają określoną liczbę punktów. Ich spis znajduje się w <a href="infopage.php?id=27"><b><font color="#e4624f">Punktowaniu Pojedynków</font></b></a>.</li> <li> Pełna pula punktów naliczana jest tylko w przypadku <b><font color="#e4624f">Turnieju Pojedynków</font></b>, w normalnych spotkaniach Klubu Pojedynków, gdzie prowadzony jest <b><font color="#e4624f">Ranking Pojedynków</font></b>, punkty naliczane są wyłącznie za wygrane rundy, chyba że prowadzący zdecyduje inaczej.</li> <li> W przypadku, gdy Sędzia podejrzewa zawodników o specjalne nabijanie punktów lub przedłużanie pojedynku, taki pojedynek może anulować, kończąc go wynikiem 0:0, przyznać obu zawodnikom liczbę punktów przewidzianą dla walkowera lub wpisać punkty ujemne obu zawodnikom.</li> <li> Nie wszystkie możliwe przypadki zostały rozstrzygnięte i wyjaśnione w regulaminie, nie da się przewidzieć każdej rozgrywki. W sytuacjach, które nie są regulowane przez ten dokument, decyzję podejmuje Sędzia, a najbardziej sporne kwestie rozwiązuje opiekun Klubu Pojedynków, który ma ostateczny głos.</li> <li> Używamy jednego typu zaklęć atakujących, jednak w przypadku zaklęć obronnych nie wszystkie sposoby działają na wszystkie zaklęcia atakujące. Dokładna lista znajduje się w <a href="infopage.php?id=4"><b><font color="#e4624f">Spisie Zaklęć</font></b></a>. </li> <li> Jeśli uczestnik pojedynku użyje złego sposobu obrony na zaklęcie atakujące i nie zdąży użyć właściwego, przegrywa rundę. </li> </ol> </div> <img src="uploads/Reny/kp/przebiegpojedynkow.png"><Br> <div class="panelbloki">1. Uczestnicy na wyraźne polecenie sędziego wchodzą na podest, prezentują swoje różdżki i kłaniają się swoim przeciwnikom.</div> <div class="panelbloki">2. Przed każdym pojedynkiem osoba sędziująca pojedynek pyta uczestników czy są gotowi, po wyraźnym potwierdzeniu z obu stron, pojedynek może się rozpocząć.</div> <div class="panelbloki">3. Sędzia odlicza od <b><font color="#e4624f">3 do 0</font></b>, a następnie wypowiada komendę <b><font color="#e4624f">START</font></b>, po której uczestnicy mogą rzucać zaklęcia. </div> <div class="panelbloki">4. W przypadku <b><font color="#e4624f">falstartu</font></b> runda musi zostać rozegrana od nowa.</div> <div class="panelbloki">5. Po każdym zaklęciu atakującym zawodnik <b><font color="#e4624f">musi odliczyć od 3 do 0</font></b>. Jeśli w tym czasie jego przeciwnik się nie obroni, zaklęcie trafia w cel. </div> <div class="panelbloki">6. W przypadku błędnego odliczania zaklęcie trzeba rzucić na nowo.</div> <div class="panelbloki">7. Po obronie uczestnicy nie muszą odliczać.</div> <div class="panelbloki">8. W przypadku, gdy dwójka zawodników w tym samym momencie rzuci zaklęcia poprawnie, a żaden z nich się na czas nie obroni, jest to zjawisko nazywane <b><font color="#e4624f">połączeniem zaklęć</font></b>.</div> <div class="panelbloki">9. Łączenie się zaklęć zobrazowano <a href="https://pokazywarka.pl/y6vksx/"><b><font color="#e4624f">TUTAJ</font></b></a>. Zaklęcia się łączą pod warunkiem, że dwójka zawodników skończy odliczać. W przypadku, gdy jeden z zawodników nie skończy, a zacznie rzucać dalej zaklęcia, a nie obronił się, wygrywa ta osoba, która skończyła odliczanie.</div> <div class="panelbloki">10. Pojedynek trwa <b><font color="#e4624f">do trzech wygranych</font></b> jednego z przeciwników, czyli maksymalnie może być rozegranych 5 rund. </div> </center>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=2