:: Wyzwania Rona Weasleya
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2018-11-24 10:31:08)

<center><img src="uploads/Reny/karty_rona.png" /></center><br /> Ronald Weasley na prośbę dyrekcji Szkoły Magii i Czarodziejstwa Salem stworzył specjalną kolekcję kart postaci z Harry'ego Pottera oraz Fantastycznych Stworzeń. Wykorzystując karty przygotował dla was kilka wyzwań, w których musicie wykazać się zarówno szybkością jak i sprytem. Sama znajomość postaci wam nie wystarczy. Miłej zabawy!<Br><br> <center> <div class="infopages2"><center><a href="karty.php"><div class="uczi"><big><big>Kolekcja Kart</big></big></div><small>(kliknij aby wejść)</small></a></center></div></center><br> <br> <center><div class="uczi"><img src="uploads/Reny/karty_turban.png"></div></center> <br /> Zabawa polega na odgadnięciu kto kryję się pod turbanem profesora Quirrella. Nie jest to Lord Voldemort, a postać z kolekcji kart Rona Wesleya! <br /> Na początku zabawy uczestnicy otrzymują zestaw <b><font color="#c97a27">10 kart</font></b>, następnie wybierane jest 5 osób, które będą mogły zadać po jednym pytaniu. <br /> <br /> <div class="panelbloki"> <font color="#c97a27"><b>Wybór 5 osób</b></font><br /> Zainteresowani zadawaniem pytań losują liczbę od 1 do 20, pięć osób z najwyższym wynikiem zadaje pytanie. W przypadku remisu następuje dogrywka. Kolejność zadawania pytań jest od osoby, która wylosowała największą liczbę do osoby, która wylosowała najmniejszą. </div> <br /> Organizator po kolei wywołuje osoby, które zostały wybrane do zadawania pytań. <br /><br /> <div class="panelbloki"> <font color="#c97a27"><b>Zadawanie pytań</b></font><br /> Pytania, które zadają uczestnicy powinny być tak skonstruowane aby odpowiedź na nie była Tak lub Nie, dodatkowo należy pamiętać:<br /> <ul> <li>Pytania mogą dotyczyć zarówno wyglądu awatara danej osoby, jak i zasług czy osiągnięć.</li> <br /> <li>Pytania nie mogą dotyczyć: funkcji jaką pełniła (czy uczeń, czy nauczyciel); domu, do jakiego należała dana osoba; przedmiotu, jakiego dana osoba uczyła.</li><br /> </ul> </div><br /> Po skończeniu zadawania pytań przez pięciu uczestników, organizator w jednej wypowiedzi odpowiada na zadane pytania, odpowiedzi te mogą być twierdzące (Tak) lub przeczące (Nie). W momencie kiedy organizator odpowie na pytania, <font color="#c97a27"><b>każda osoba obecna na sali może próbować zgadnąć kto kryje się pod turbanem.</b></font> <br /><br /> <div class="panelbloki"> <font color="#c97a27"><b>Punktacja</b></font><br /> <ul> <li>Punkty zdobywa każdy, kto odgadnie prawidłową odpowiedź.</li> <li>Dodatkowe punkty wędrują do osób, które zadawały pytanie.</li> <li>Bonus punktowy zdobywają osoby, które najszybciej udzieliły prawidłowej odpowiedzi (bonus za szybkość nie musi trafić do jednej osoby, uzależnione jest to od ilości osób biorących udział w zabawie).</li> </ul></div> <br /><br /> <Br> <center><div class="uczi"><img src="uploads/Reny/karty_mandragora.png"></div></center> <br /> Mandragora to zabawa, która polega na tym aby <font color="#c97a27"><b>odgadnąć osobę kolekcji kart Rona Wesleya opisywaną przez organizatora</b></font>, chodzi tu też o to, aby wytypować prawidłową odpowiedź przed zakończeniem wszystkich rund, czyli przed całkowitym wyciągnięciem mandragory! W innym wypadku zacznie ona krzyczeć, a wy nie zdobędziecie żadnych punktów. Im szybciej odgadnięcie tym lepiej dla was, i waszych uszu! <br><br> <div class="panelbloki"> <font color="#c97a27"><b>Przebieg</b></font><Br> <ul> <li>Na jeden przykład rozgrywanych jest 5 rund. Każda runda stanowi krótki opis osoby, którą należy odgadnąć. Pierwsza runda zaczyna się od bardzo ogólnego opisu, każda kolejne daje więcej szczegółów na temat osoby. </li> <li>Po każdej rundzie uczestnik może dać maksymalnie jeden typ, czyli w ciągu rozgrywania jednego przykładu (5 rund) może wytypować 5 osób. </li> <li>Prawidłowa odpowiedź podawana jest po zakończeniu ostatniej rundy, dlatego jeśli ktoś wytypował zaraz na początku prawidłową odpowiedź to przekona się o tym dopiero po zakończeniu całego rozgrywanego przykładu. W takim też przypadku, jeśli uczestnik wie jaka jest prawidłowa odpowiedź to nie musi po każdej rundzie podawać ciągle tego samego typu, jeśli podał zaraz na początku prawidłową odpowiedź, a w kolejnych rundach już zaczął podawać inną, to i tak będzie brana pod uwagę ta prawidłowa odpowiedź. </li> <li>W ciągu danej rundy pod uwagę będzie brana tylko pierwsza odpowiedź, jeśli jakiś uczestnik wytypuje osobę, a po chwili uzna że jednak podaje inny typ, wtedy i tak nie będzie ta druga odpowiedź uznana. Proszę więc mieć to na uwadzę.</li> </ul> </div> <Br> Im szybciej odgadnięta zostanie osoba tym więcej punktów zdobywa uczestnik. <br /><br /> <Br> <center><div class="uczi"><img src="uploads/Reny/karty_bombarda.png"></div></center> <br /> Zabawa polega na ułożeniu jak największej liczby imion lub nazwisk pojawiających się w<font color="#c97a27"><b> kolekcji kart Rona Wesleya</b></font> z liter wchodzących w skład wyrażenia lub wyrazów podanych przez organizatora zabawy. Wasze odpowiedzi wysyłacie w wiadomości prywatnej do bota, wprowadzonego przez organizatora do pomieszczenia. Nazwa bota zostaje podana na początku zabawy. Na przesłanie odpowiedzi macie 3 minuty od momentu pojawienia się wyrażenia. <br /><br /> <div class="panelbloki"> <font color="#c97a27"><b>Zasady</b></font><br /> <ul> <li>Układacie imiona lub nazwiska osób z kart sław, nie musicie szukać zarówno imienia i nazwiska danej osoby, możecie wypisać tylko imie lub tylko jej nazwisko. </li> <li>Wykorzystujecie dokładnie te litery, które są w wyrażeniu. Jeśli prześlecie nazwisko, w której brakuje danej litery to dany przykład nie będzie uznany. Podobnie jest z ilością tych samych liter, jeśli w wyrażeniu występuje trzy razy litera &quot;a&quot;, to możecie wykorzystać maksymalnie trzy litery &quot;a&quot; w danym imieniu lub nazwisko, nie więcej! </li> <li>Układacie dokładne imie lub dokładne nazwisko, jeśli wiecie że dane imię można skrócić i taką wersję odpowiedzi prześlecie, nie będzie ona uznana. </li> </ul></div><br /> Za każdą odpowiedź spełniającą wymagania uczestnik zdobywa punkty, jeśli wśród tych odpowiedzi jest unikalna odpowiedź, której nie udzielił nikt inny, uczestnik zdobywa punkty bonusowe. <br /><br /> <Br> <center><img src="uploads/Reny/karty_rozne.png"></center><br> Podczas <font color="#c97a27"><b>Wyzwań Rona Wesleya</b></font> będą również organizowane inne zabawy, takie jak <font color="#c97a27"><b>anagramy, luki w imionach i nazwiskach czy kalambury</b></font>. To oczywiście tylko przykłady i tych zabaw może być oczywiście więcej, każda jednak będzie związana z kartami. <br>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=20