:: Wyścigi Skrzydlatych Koni
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2018-12-24 13:07:48)

<center><img src="http://www.salem.xaa.pl/uploads/Strona/Infopages/Zabawy/wyscigi.png"></center><br> <center> <div class="panelbloki"> <center><div class="uczi"><big><big>O ZABAWIE</big></big></div></center><br> Konie to Twoje ulubione stworzenia? Ta zabawa jest więc idealna dla Ciebie! Weź udział w <b><font color="#faaf0b">Wyścigach Skrzydlatych Koni</font></b>, wylosuj magicznego wierzchowca, który poprowadzi Cię do zwycięstwa. Wiedza i umiejętności są tu równie ważne co strategia i samo szczęście, ale pamiętaj - liczy się przede wszystkim dobra zabawa! <br> </div> <Br> <div class="panelbloki"> <center><div class="uczi"><big><big><font color="#faaf0b">Etap 1:</font> Losowanie Zawodników</big></big></div></center><br> <ol> <li>Wśród zgromadzonych uczniów losowanych jest <b><font color="#faaf0b">4 zawodników</font></b>, którzy wezmą udział w wyścigu. <b><font color="#faaf0b">Każdy zawodnik musi reprezentować inny dom.</font></b></li> <li>Losowanie może odbywać się dobrowolnie, jeśli z danego domu jest tylko jedna chętna osoba i pozostałe nie mają nic przeciwko lub w wydarzeniu bierze udział tylko jedna osoba z danego domu.</li> <li>W przypadku większej liczby osób zainteresowanych wyścigiem, uczniowie danego domu losują przez bota liczby (tj. losowanie podstawowe). <b><font color="#faaf0b">Uczeń, który wylosuje największą liczbę, zostaje zakwalifikowany jako zawodnik wyścigu.</font></b></li> <li>Jeśli w zabawie nie bierze udziału żaden zawodnik z wybranego domu, jego miejsce zastępuje osoba wylosowana spośród pozostałych chętnych uczniów (sposób losowania analogiczny do opisanego wyżej). Podczas wydarzenia może być organizowanych kilka wyścigów, ten sam zawodnik może brać udział tylko w jednym.</li> </div> <Br> <div class="panelbloki"> <center><div class="uczi"><big><big><font color="#faaf0b">Etap 2:</font> Losowanie Konia</big></big></div></center><br> <ol> <li>Zawodnicy mają możliwość wylosowania jednego z czterech gatunków koni. W zależności od gatunków przysługuje im różny rodzaj bonusów. Gatunki do wylosowania: <b><font color="#8e7cc3">testral</font></b> (bonus: czas), <b><font color="#6aa84f">granian</font></b> (bonus: szybkość), <b><font color="#e69138">aetonan</font></b> (bonus: szczęście), <b><font color="#6d9eeb">abraksan</font></b> (bonus: wytrzymałość). Bonusy zostały rozpisane na końcu przebiegu i regulaminu zabawy.</li> <li>Kolejność losowania konia jest ustalona sposobem losowania podstawowego, który został opisany wyżej, tj. losujemy od zawodnika z największą liczbą do zawodnika z najmniejszą.</li> <li>W wyścigu może brać udział wyłącznie jeden przedstawiciel gatunku skrzydlatego konia, czyli każdy uczeń będzie miał swojego wierzchowca.</li> </ol> </div> <Br> <div class="panelbloki"> <center><div class="uczi"><big><big><font color="#faaf0b">Etap 3:</font> Obstawianie zwycięzcy</big></big></div></center><br> <ol> <li>Po wylosowaniu przez zawodników gatunków skrzydlatych koni pozostałe zgromadzone osoby mogą w specjalnym formularzu<b><font color="#faaf0b"> obstawić swojego zwycięzcę</font></b>. </li> <li>Punkty przyznawane są za wygraną obstawionego konia oraz w zależności od liczby osób biorących udział w zakładzie.</li> </ol> </div> <Br> <div class="panelbloki"> <center><div class="uczi"><big><big><font color="#faaf0b">Etap 4:</font> Wyścig</big></big></div></center><br> <ol> <li>Zawodnicy mają do przebycia <b><font color="#faaf0b">300 metrów</font></b>.</li> <li>Wyścig składa się z sekwencji dwóch rund - &#8220;<b><font color="#EE82EE">Rundy Prędkościowej</font></b>&#8221; oraz &#8220;<b><font color="#7FFFD4">Rundy Lotu</b></font>&#8221;. </li> <li><b><font color="#EE82EE">Runda Prędkościowa</font></b> polega na wylosowaniu przez zawodnika pytania z dziedziny magicznych stworzeń, na odpowiedź zawodnik ma 40 sekund. W przypadku poprawnej odpowiedzi, zawodnik wraz ze swoim koniem przebywa 50 metrów do przodu. Jeśli odpowie błędnie, pozostaje na swoim miejscu.</li> <li>Po rundzie prędkościowej następuje <b><font color="#7FFFD4">Runda Lotu</font></b>, podczas której zawodnik leci ze swoim wierzchowcem do przodu i sprawdza jak wypadł jego lot, tj. losuję reakcję w bocie. Może wylosować &#8220;<b><font color="#FC0300">przeszkodę</font></b>&#8221; lub &#8220;<font color="#00FF00"><b>bonus</b></font>&#8221;. <b><font color="#FC0300">Przeszkoda</font></b> cofa go od 0 do 40 metrów, a <font color="#00FF00"><b>bonus</b></font> przemieszcza go od 0 do 40 metrów do przodu.</li> <li>Rundy trwają do momentu zakończenia wyścigu, czyli do momentu aż wszyscy zawodnicy (lub minimum trzech) przekroczy linię mety. </li> <li>Pierwsza runda to zawsze <b><font color="#EE82EE">Runda Prędkościowa</font></b>, po niej następuje <b><font color="#7FFFD4">Runda Lotu</font></b>, a po <b><font color="#7FFFD4">Rundzie Lotu</font></b> ponownie mamy <b><font color="#EE82EE">Rundę Prędkościową</font></b>.</li> <li>Losowanie pytań odbywa się zgodnie z kolejnością ustaloną podczas losowania skrzydlatych koni.</li> </ol> </div> <br> <div class="panelbloki"> <center><div class="uczi"><big><big>Bonusy & Umiejętności</big></big></div></center><br> <table width="600"> <tr> <td class="rankd" width="300"> <center><div class="uczi"><font color="#8e7cc3">Testral</font> (czas)</div></center><Br> Zawodnik z tym koniem <b><font color="#8e7cc3">ma dłuższy czas odpowiedzi</font></b> na pytania (o 20 sekund), w takim wypadku jego całkowity czas na odpowiedź to 60 sekund.<br><br> </td> <td class="rankd" width="300"> <center><div class="uczi"><font color="#6aa84f">Granian</font> (szybkość)</div></center><Br> Zawodnik z tym koniem w przypadku dobrej odpowiedzi na pytanie <b><font color="#6aa84f">porusza się o 5 dodatkowych metrów</font></b> dalej, w takim wypadku przemieszcza się o 55 metrów.<br><br> </td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="300"> <center><div class="uczi"><font color="#e69138">Aetonan</font> (szczęście)</div></center><Br> Zawodnik z tym koniem może <b><font color="#e69138">dodać sobie jednorazowo 25 metrów</font></b> do przodu do wylosowanego bonusu z Rundy Lotu. Co oznacza, że jeśli wylosuje bonus w postaci 40 metrów, to będzie mógł dodać 25 metrów i ostatecznie poruszy się w tej rundzie o 65 metrów do przodu. <Br> </td> <td class="rankd" width="300"> <center><div class="uczi"><font color="#6d9eeb">Abraksan</font> (wytrzymałość)</div></center><Br> Zawodnik z tym koniem <b><font color="#6d9eeb">może jednorazowo uniknąć całkowicie cofnięcia się</font></b> o wylosowaną liczbę metrów w ramach przeszkody z Rundy Lotu, może to zrobić tylko raz podczas całego wyścigu!<br><br><br> </td> </tr> </table><Br> Zawodnicy z <b><font color="#e69138">aetonanem</font></b> i <b><font color="#6d9eeb">abraksanem</font></b> o swoim bonusie decydują dopiero po poznaniu liczby metrów w ramach przeszkody/bonusu; nie mogą też cofnąć swojej decyzji. </div>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=39