:: Mistrz Domu
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2019-01-05 21:21:25)

<center><img src="http://www.salem.xaa.pl/uploads/Strona/tytuly/mistrzdomu.png" width="500"></center> <div class="panelbloki"> Mistrzem Domu jest uczeń, który ukończył Szkołę Magii i Czarodziejstwa Salem w jednym domu <b>trzy razy</B>. </div> <br> <div class="panelbloki"> <b>Zasady uzyskania tytułu:</b><br> <ul> <li>uczeń musi ukończyć Salem trzy razy;</li> <li>uczeń musi ukończyć Salem w tym samym domu;</li> <li>po ukończeniu Salem trzy razy w jednym domu uczeń uzyskuje tytuł Mistrza Domu z brązowym orderem; <li>kolejne rangi Mistrza Domu stanowią wielokrotność podstawowych założeń uzyskania tytułu, szczegóły przedstawia tabela poniżej.</li> </ul> </div> <Br> <Br> <center> <div class="uczi"><big><big>ORDERY DOMU</big></big></div><br> <table width="500"> <tr> <td width="300" class="rankd"><center>Mistrz Domu: brązowy order</center></td> <td width="200" class="rankd"><center>3 ukończone lata</center></td> </tr> <tr> <td width="300" class="rankd"><center>Mistrz Domu: srebrny order</center></td> <td width="200" class="rankd"><center>6 ukończonych lat</center></td> </tr> <tr> <td width="300" class="rankd"><center>Mistrz Domu: złoty order</center></td> <td width="200" class="rankd"><center>9 ukończonych lat</center></td> </tr> <tr> <td width="300" class="rankd"><center>Mistrz Domu: platynowy order</center></td> <td width="200" class="rankd"><center>12 ukończonych lat</center></td> </tr> <tr> <td width="300" class="rankd"><center>Mistrz Domu: diamentowy order</center></td> <td width="200" class="rankd"><center>15 ukończonych lat</center></td> </tr> <tr> <td width="300" class="rankd"><center>Arcymistrz Domu</center></td> <td width="200" class="rankd"><center>18 ukończonych lat</center></td> </tr> </table> </center> <br> <div class="panelbloki"> <b>Co zyskuje Mistrz Domu: </b><br> <ul> <li>otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu Mistrza Domu;</li> <li>trafia do Szkolnej Kartoteki oraz zapisuje się na kartach historii szkoły w ramach prowadzonej Izby Pamięci.</li> </ul> </div>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=49