:: Błyskawica
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2019-01-09 17:31:25)

<center><img src="uploads/Reny/blyskawica.png" width="550" /></center> <br /> <center> Nie jesteś nimbusem w nauce? Nic nie szkodzi.<br /> Możesz zmieść wszystkich w nowej grze <font color="#f99510"><b>Błyskawica</b></font>,<br /> i jak kometa zdobywać punkty dla swojego domu!<br /> </center> <br /> <div class="panelbloki"> <center><div class="tape"><big>O ZABAWIE</big></div></center> <font color="#f99510"><b>Błyskawica</b></font> jest zabawą, która polega przede wszystkim na spostrzegawczości, szybkich palcach i dobrym refleksie. Jeśli masz dość zabaw, w których musisz wykazywać się wiedzą, no cóż, Błyskawica jest idealna dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że warto znać zasady gry przed przystąpieniem do niej! </div> <br /> <br /> <div class="panelbloki"> <center><div class="tape"><big>PRZEBIEG GRY</big></div></center> Jedna rozgrywka składa się z trzech rund, każda runda składa się z trzech podrund. Między rundami jest krótka przerwa, natomiast podrundy rozgrywane w ramach jednej rundy następują zaraz po sobie bez przerwy oraz możliwości zatrzymania gry.<br /><br /> <big><b><b><font color="#FF5722">Runda Pierwsza - Miotła</font></b></b></big><br /> <ol> <li> Runda zaczyna się od wypowiedzi bota, w którym ukryta jest <b><font color="#FF5722">NAZWA MIOTŁY</font></b>, jaką uczestnicy będą musieli wykorzystać w tej rundzie. </li> <li> Bot zaczyna odliczać <b><font color="#FF5722">od 3 do 0</font></b>. </li> <li> Uczestnicy muszą napisać komendę w trakcie odliczania bota dokładnie między <b><font color="#FF5722">1 a 0</font></b>. Jeśli się zmieszczą, zyskują 5 punktów do rankingu gry Błyskawica.</li> <li> Komenda jaką muszą wykorzystać to <b><font color="#FF5722">[Wsiada na NAZWA MIOTŁY]</font></b>. </li> <li> Po zakończeniu odliczania pojawia się kolejna wypowiedź bota, z inną NAZWĄ MIOTŁY. Pozostałe zasady są takie same dla tej podrundy (i kolejnej). Różnica to czas w odliczaniu, bot odlicza szybciej. </li> </ol> <big><b><font color="#f7c34d">Runda Druga - Kombinacja</font></b></big><br /> <ol> <li> Runda zaczyna się od wypowiedzi bota, w którym ukryta jest <b><font color="#f7c34d">NAZWA KOMBINACJI lub NAZWA FORMACJI</font></b>, stosowanej w Quidditchu, jaką w tej rundzie uczestnicy będą musieli wykorzystać. </li> <li> Bot zaczyna odliczać <b><font color="#f7c34d">od 3 do 0</font></b>. </li> <li> Uczestnicy muszą napisać komendę w trakcie odliczania bota między <b><font color="#f7c34d">3 a 0</font></b>. Jeśli się zmieszczą, zyskują 5 punktów do rankingu gry Błyskawica.</li> <li> Komenda jaką muszą wykorzystać to <b><font color="#f7c34d">[Stosuje NAZWA KOMBINACJI lub NAZWA FORMACJI]</font></b>. </li> <li> Po zakończeniu odliczania pojawia się kolejna wypowiedź bota, z inną NAZWĄ KOMBINACJI lub NAZWĄ FORMACJI. Pozostałe zasady są takie same dla tej podrundy (i kolejnej). Różnica to czas w odliczaniu, bot odlicza szybciej. </li> </ol> <big><b><font color="#f2c195">Runda Trzecia - Zawodnik</font></b></big><br /> <ol> <li> Runda zaczyna się od wypowiedzi bota, w którym ukryta jest <b><font color="#f2c195">NAZWA ZAWODNIKA</font></b>, jaką uczestnicy będą musieli wykorzystać w tej rundzie. </li> <li> Bot zaczyna odliczać <b><font color="#f2c195">od 3 do 0</font></b>. </li> <li> Uczestnicy muszą napisać komendę w trakcie odliczania bota dokładnie <b><font color="#f2c195">po 0</font></b>. Pierwsze pięć osób, które napiszę poprawną komendę zyskuje 5 punktów do rankingu gry Błyskawica.</li> <li> Komenda jaką muszą wykorzystać to <b><font color="#f2c195">[Wyprzedza NAZWA ZAWODNIKA]</font></b>. </li> <li> Po zakończeniu odliczania pojawia się kolejna wypowiedź bota, z inną NAZWĄ ZAWODNIKA. Pozostałe zasady są takie same dla tej podrundy (i kolejnej). Różnica to czas w odliczaniu, bot odlicza szybciej. </li> </ol> </div> <br /> <br /> <div class="panelbloki"> <center><div class="tape"><big>ZASADY</big></div></center> <ol> <li>Zabawa składa się z trzech głównych rund - <b><font color="#FF5722">Miotła</font></b>, <b><font color="#f7c34d">Kombinacja</font></b> oraz <b><font color="#f2c195">Zawodnik</font></b>.</li> <li>Każda główna runda składa się z trzech podrund, które różnią się szybkością odliczania oraz nazwą wymaganą do użycia w komendzie.</li> <li>Literówka lub błędnie zapisana nazwa czy też komenda (w zależności od wielkości popełnionego błędu) mogą być podstawą do nieprzyznania punktów, wyjątek stanowi runda druga - <b><font color="#f7c34d">Kombinacja</font></b>. W tej rundzie każda najdrobniejsza literówka skutkuje nieprzyznaniem punktów.</li> <li>Między głównymi rundami jest krótka przerwa, która trwa maksymalnie 5 minut. Między podrundami w ramach jednej głównej rundy nie ma przerw, a tym samym nie ma możliwości zatrzymania zabawy lub zgłaszania prowadzącemu, że nie możecie teraz odpowiadać. W takim wypadkach to wasza strata.</li> <li>Punkty podawane są po zakończeniu całej zabawy lub w ramach podsumowania na stronie szkoły w newsie.</li> <li>W przypadku wystąpienia problemów z botem istnieje możliwość powtórzenia rundy, o tym jednak decyduje Organizator.</li> <li>Każdy problem, który nie został wyjaśniony w przebiegu lub zasadach zabawy, a wystąpi podczas prowadzenia gry jest rozwiązywany przez Organizatora zabawy i to do niego należy ostateczny głos.</li> </ol>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=50