:: Bitwa z Trollem
Artykuł dodany przez: Reny B (2019-03-21 07:30:37)

<center><img src="http://www.salem.xaa.pl/uploads/Reny/trolle.png"></center> Bitwa z Trollem jest zabawą drużynową, która polega na rozwiązaniu poprawnie wszystkich zadań jakie troll przygotował dla drużyny w wyznaczonym przez niego czasie, drużyna która zrobi to najszybciej wygrywa bitwę z Trollem. <Br> Podczas bitwy Troll przechowuje jeden złoty klucz (na drużynę), który pozwala graczowi na indywidualne starcie z Trollem, aby zdobyć klucz uczestnik bitwy musi wypowiedzieć "słowo klucz", na które zareaguje Troll. Słowo klucz jest związane z odpowiedziami do zadań i jeśli padnie w trakcie wypowiedzi jednego z uczniów, tak ten uczeń zyskuje złoty klucz. <br> <Br> <b>Przebieg Zabawy</b><br> - Wszyscy uczestnicy spotykają się w <B>Pokoju Głównym</b>, w którym poznają <B>liczbę zadań</b> do rozwiązania podczas bitwy oraz <B>czas</b> jaki drużyny mają na rozwiązanie. <Br> - Z Pokoju Głównego uczestnicy przechodzą do swoich <B>pokoi drużynowych</b>. Na gotowość zawodników organizator wpuszcza Trolla do pokoi drużynowych. Od tego momentu liczony jest czas. <br> - Troll po wejściu do pomieszczenia przedstawia listę wszystkich zadań do wykonania przez drużynę. Każda drużyna ma inny zestaw zadań, zadania są jednak o podobnym poziomie trudności oraz tematyce. Tym samym każdy Troll (każda drużyna) ma inne "słowo klucz". <br> - W pokoju drużynowym uczestnicy mogą naradzać się, rozmawiać ze sobą ale i wykonywać oficjalnie zadania Trolla. W każdej z tych wypowiedzi jeśli padnie "słowo klucz", uczestnik może zyskać złoty klucz. <br> - Drużyna może podzielić zadania na konkretne osoby aby szybciej je rozwiązać, może też wyznaczyć jedną osobę, która będzie podawała oficjalne rozwiązania zadań. Strategia jest dowolna, o ile jest zgodna z zasadami zabawy.<br> - Zadania aby zostały zaliczone powinny być poprzedzone zwrotem "Zadanie X:" gdzie X oznacza numer zadania. Każda wypowiedź osoby odpowiadającej, nawet jeśli jest kontynuacją poprzedniej wypowiedzi powinna zawierać zwrot z numerem zadania. <br> - Po wykonaniu wszystkich zadań, przynajmniej 50% uczestników musi wypowiedzieć "KONIEC BITWY". Jeśli tak się stanie, oficjalnie bitwa zostaje zakończona, drużyny nie mogą poprawiać swoich odpowiedzi, nie mogą dopowiadać ani zmieniać tego co już zostało powiedziane. <Br> - W momencie zakończenia bitwy drużynowej, uczestnik który posiada złoty klucz jest proszony o wejście do specjalnego pokoju, w którym czeka na niego Troll. Przebieg jest podobny jak poprzednio, uczestnik otrzymuje listę zadań (krótszą) oraz czas na ich rozwiązanie. W momencie kiedy zakończy rozwiązywanie zadań musi wypowiedzieć "KONIEC BITWY".<br> - Bitwę z Trollem wygrywa drużyna, która najszybciej rozwiąże wszystkie zadania poprawnie. <br> <br> <b>Zasady Zabawy</b><br> - Uczestnicy mogą przebywać tylko w swoich pokojach, nie mogą wchodzić do pomieszczeń innej drużyny, w takim wypadku osoba taka zostaje zdyskwalifikowana z zabawy.<br> - Uczestnicy nie mogą współpracować z innymi drużynami, każda informacja lub przejaw "ściągania" może doprowadzić do zdyskwalifikowania obu drużyn. <Br> - Po pojawieniu się trolla i listy zadań liczony jest czas. Czasu nie można "wydłużać", nie ma przerw czy "stopów". <Br> - Słowo klucz musi paść w sposób naturalny, w uzasadnionej wypowiedzi uczestnika (np. w trakcie narady nad rozwiązaniem zadania lub jako część odpowiedzi na pytanie). Jeśli jakiś uczestnik spamuje różnymi słowami aby odnaleźć słowo klucz (na głównym czy na priv u bota) taka osoba zostaje zdyskwalifikowana, a drużyna traci szanse na udział uczestnika w starciu indywidualnym. Jeśli osoba robi to w sposób nagany może również zostać zdyskwalifikowana na stałe, tj. jeśli w roku szkolnym będą organizowane kolejne Bitwy z Trollem, osoba ta nie będzie mogła brać udziału w zabawie. <br> - Po pojawieniu się listy zadań uczestnicy mogą podzielić się zadaniami między sobą, mogą się naradzać nad ich rozwiązaniami, mogą dyskutować między sobą. Jednak aby odpowiedź została zaliczona przed każdą wypowiedzią należy podać zwrot "Zadanie X:", gdzie X oznacza numer zadania. Każda wypowiedź musi zawierać taki zwrot, jeśli tak nie jest nie będą one liczone jako rozwiązanie zadania. <br> - Odpowiedzi można poprawiać ile razy się chce, będzie zaliczana jedynie poprawna odpowiedź. To znaczy, że jeśli np. padło kilkanaście oficjalnych odpowiedzi na jedno zadanie, to pod uwagę brana jest jedynie ta, która jest poprawna. <br> - O poprawności rozwiązania zadań uczestnicy dowiadują się dopiero po zakończeniu bitwy. W trakcie jej trwania drużyny nie wiedzą czy odpowiedź, której udzielili jest poprawna, ani troll ani organizator nie podaje takich informacji w trakcie trwania zabawy. <br> - Jeśli uczestnicy skończyli rozwiązywanie zadań przed czasem, 50% zgromadzonych osób w drużynie musi napisać "KONIEC BITWY" aby oficjalnie zakończyć starcie. W przeciwnym razie koniec bitwy będzie jednoznaczny z upływem wymaganego czasu. <Br>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=55