:: Turniej Zabaw i Gier
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2020-01-27 18:31:02)

<center> <img src="uploads/Strona/gry/turniej_zabaw.png" width="550"> </center><br> <b>Ogólne Informacje</b> <ol> <li><font color="#d51122"><b>Turniej Zabaw i Gier </b></font>jest przedsięwzięciem, które trwa przez cały rok szkolny, mogą w nim brać udział zarówno nauczyciele jak i uczniowie.</li> <li>Celem turnieju jest wyłonienie <font color="#d80e3d"><b>ucznia oraz nauczyciela</b></font> z największą liczbą punktów zdobytych podczas zabaw w roku szkolnym. W ramach nagrody otrzymają oni pamiątkowy puchar, jeden dla ucznia, drugi dla nauczyciela. </li> <li>Nie wszystkie zabawy znajdujące się w ofercie Salem brane są pod uwagę w turnieju, szczegółowa lista znajduję się poniżej: </li> <ul> <li>zabawy organizowane na stronie: <font color="#d51122"><b>Błędny Rycerz, Gdzie Ten Kociołek?, Klub Ślimaka, Księżycowe Widziadła, Magiczna Hodowla, Na Tropie Kota Salema, Portret Dyrektora, Sieć Fiuu, Super Percy;</b></font></li> <li>zabawy organizowane na chacie: <font color="#d80e3d"><b>Ain Eingarp, Bitwa z Trollem, Gargulki, Labirynt Prób, Opowieści spod muchomora, Wyzwania Rona Weasleya, Zygmuntówka;</b></font></li> <li>zabawy organizowane na stronie i chacie: <font color="#9f2050"><b>Zagadki Boursiera;</b></font></li> </ul> <li>Punkty zdobyte podczas wspomnianych zabaw są dodatkowo dodawane do specjalnego rankingu turnieju zabaw i gier.</li> <li>Za poszczególne miejsca w turnieju nie będzie dodatkowych bonusów punktowych.</li> </ol>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=75