:: Ain Eingarp
Artykuł dodany przez: Vildan Vallar (2020-02-11 16:35:19)

<div><div style="text-align: center;"><img src="http://salem.xaa.pl/uploads/Strona/Infopages/Zabawy/ain_eingarp.png" /></div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#8ab8cc">Ain Eingarp </font></b>to gra złożona z kilku rund, gdzie każda z nich ma formę innej zabawy. W turnieju można zetknąć się z dwiema trudnościami. Niektóre rundy mogą zawierać <b><font color="#8ab8cc">pytania bądź przykłady zapisane od tyłu</font></b>, inne zaś mogą być zapisane w zwykły sposób, jednak od uczestników wymaga się <b><font color="#8ab8cc">podania odpowiedzi zapisanej od końca</font></b>. Ponadto najwięcej punktów zgarnia osoba, która odpowie jako ostatnia.</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="uczi" style="text-align: center;"><big><big><font color="#8ab8cc">REGULAMIN</font></big></big></div><div style="text-align: center;"><div><div style="text-align: justify;"><div><ol><li>W grze może brać udział każdy członek społeczności Szkoły Magii Salem, tj. uczeń, nauczyciel bądź członek Rady Szkoły.</li><li>Gra podzielona jest na <b><font color="#8ab8cc">sześć rund</font></b>. Istnieją dwa rodzaje starć &#8211; w rundzie <b><font color="#8ab8cc">albo pytanie zapisane jest od tyłu albo wymagane jest podanie odpowiedzi zapisanej od tyłu</font></b>. Rundy oraz dokładny ich przebieg zostały opisane w dalszej części dokumentu.</li><li>Niezależnie od rundy odpowiedzi na pytania powinny być przesyłane po rozpoczęciu odliczania (od sygnału &quot;<b><font color="#ff0000">3</font></b>&quot;), ale przed sygnałem <b><font color="#ff0000">STOP</font></b>.</li><li>Punkty otrzymują wszyscy, którzy nadesłali poprawne odpowiedzi w czasie określonym w poprzednim punkcie.</li><li>Ostatnia osoba przed sygnałem <b><font color="#ff0000">STOP</font></b> otrzymuje <b><font color="#8ab8cc">10 punktów</font></b>, przedostatnia <b><font color="#8ab8cc">8 punktów</font></b>, natomiast pozostałe osoby otrzymują po <b><font color="#8ab8cc">4 punkty</font></b>.</li><li>Wygrywa osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów z całej zabawy.</li></ol></div></div></div></div><div><br /></div> <center><div class="panelbloki"> <center><div class="uczi"><big><big><font color="#8ab8cc">RODZAJE STARĆ</font></big></big></div></center><br /> <table width="600"> <tbody> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><div class="uczi"><font size="4"><b>RUNDA</b></font></div></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><div class="uczi"><font size="4"><b>PYTANIA</b></font></div></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><div class="uczi"><font size="4"><b>ODPOWIEDZI</b></font></div></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><div class="uczi"><font size="4" color="#688A99"><b>QUIZ</b></font></div></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><big><b><font color="#8AB8CC">od tyłu</font></b></big></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><big><b><font color="#587582">standardowe</font></b></big></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><div class="uczi"><font size="4" color="#688A99"><b>ANAGRAMY</b></font></div></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><big><b><font color="#587582">standardowe</font></b></big></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><big><b><font color="#8AB8CC">od tyłu</font></b></big></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><div class="uczi"><font size="4" color="#688A99"><b>BRAKUJĄCE LITERY</b></font></div></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><big><b><font color="#8AB8CC">od tyłu</font></b></big></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><big><b><font color="#587582">standardowe</font></b></big></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><div class="uczi"><font size="4" color="#688A99"><b>CYTATY</b></font></div></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><big><b><font color="#587582">standardowe</font></b></big></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><big><b><font color="#8AB8CC">od tyłu</font></b></big></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><div class="uczi"><font size="4" color="#688A99"><b>DOMY W HOGWARCIE</b></font></div></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><big><b><font color="#8AB8CC">od tyłu</font></b></big></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><big><b><font color="#587582">standardowe</font></b></big></center></td> </tr> <tr> <td class="rankd" width="200"><center><div class="uczi"><font size="4" color="#688A99"><b>RUNDA NA SZYBKOŚĆ</b></font></div></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><big><b><font color="#587582">standardowe</font></b></big></center></td> <td class="rankd" width="200"><center><big><b><font color="#8AB8CC">od tyłu</font></b></big></center></td> </tr> </tbody> </table> </div> </center> <div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><ul><li><font color="#8ab8cc"><b>QUIZ</b></font> &#8211; pięć pytań, które mogą dotyczyć zagadnień występujących w serii &quot;Harry Potter&quot;, &quot;Harrym Potterze i Przeklętym Dziecku&quot;, serii filmów &quot;Fantastyczne Zwierzęta&quot; oraz innych publikacjach J.K. Rowling uznawanych za informacje kanoniczne.</li></ul><ul><li><b><font color="#8ab8cc">ANAGRAMY</font></b> &#8211; pięć przykładów rozsypanek literowych, z których należy ułożyć słowo związane ze światem wykreowanym przez J.K. Rowling.</li></ul><ul><li><b><font color="#8ab8cc">BRAKUJĄCE LITERY</font></b> &#8211; pięć przykładów wyrazów związanych ze światem wykreowanym przez J.K. Rowling; występują w nich luki, a w odpowiedzi należy zapisać cały wyraz.</li></ul><ul><li><b><font color="#8ab8cc">CYTATY</font></b> &#8211; pięć cytatów, które mogą pochodzić z serii &quot;Harry Potter&quot;, &quot;Harry&#8217;ego Pottera i Przeklętego Dziecka&quot; lub z serii filmów &quot;Fantastyczne Zwierzęta&quot;; w odpowiedzi należy podać imię i nazwisko postaci, która wypowiedziała podaną kwestię.</li></ul><ul><li><b><font color="#8ab8cc">DOMY W HOGWARCIE</font></b> &#8211; pięć postaci ze świata wykreowanego przez J.K. Rowling; w odpowiedzi należy podać dom, do którego postać należała w Hogwarcie; akceptowane są pierwsze litery domów, tj. G/H/R/S.</li></ul><ul><li><b><font color="#8ab8cc">RUNDA NA SZYBKOŚĆ</font></b> &#8211; pięć przykładów wyrażeń lub zdań, które należy przepisać od tyłu.</li></ul></div></div>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=76