:: Turniej Wiedzy
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2020-03-01 16:41:15)

<b>Ogólne Informacje</b> <ol> <li><font color="#1325ed"><b>Turniej Wiedzy </b></font>jest przedsięwzięciem, które trwa przez cały rok szkolny, mogą w nim brać udział uczniowie.</li> <li>Celem turnieju jest wyłonienie <font color="#1325ed"><b>ucznia</b></font> z największą liczbą punktów zdobytych podczas <font color="#1325ed"><b>szkolnych i międzyszkolnych olimpiad oraz innych ponadprogramowych form sprawdzania wiedzy</font></b>. W ramach nagrody otrzyma on pamiątkowy puchar. </li> <li>Turniej obowiązuje tylko w tych latach szkolnych, w których odbywają się co najmniej <font color="#1325ed"><b>dwie olimpiady</b></font> lub inne <font color="#1325ed"><b>ponadprogramowe formy sprawdzania wiedzy</b></font>.</li> <li>Punkty w turnieju liczone są wyłącznie dla uczniów, nie oznacza to jednak że nauczyciele nie mogą brać udziału w olimpiadach. <font color="#1325ed"><b>Udział nauczycieli w olimpiadach jest indywidualny co do olimpiady i jej regulaminu</b></font>. </li> <li>Na początku roku ogłaszane są przewidywane olimpiady na dany rok szkolny. Ich liczba oraz konkretne przedmioty, z których będą realizowane nie jest jednak ostateczna i może się zmienić. </li> <li>Punkty zdobyte podczas olimpiad są dodatkowo dodawane do specjalnego rankingu turnieju wiedzy.</li> <li>Za poszczególne miejsca w turnieju nie będzie dodatkowych bonusów punktowych.</li> </ol><br/><br/>


adres tego artykułu: www.salem.xaa.pl/infopage.php?id=77